BLOG VIDEOGRAFICZNY

Portfolio. Instagram

Profil w platformie Instagram z moimi najnowszymi zdjęciami w tym serwisie znajdziesz tutaj.

 

Zdjęcia wybrane

 

One more of #autumn this time no colors. #trees🌳 #park #katowice #kato

Post udostępniony przez Gabriel Paździor (@gabrielpazdzior)

 

#nospr in #katowice from my DJI #mavic pro. #drone #dronephoto #urban #architecture #city #green #park

Post udostępniony przez Gabriel Paździor (@gabrielpazdzior)

 

„#Road in front of me” #city #park #kato #katowice #drone #fromdrone #mavic

Post udostępniony przez Gabriel Paździor (@gabrielpazdzior)

 

Done in the #morning #trees with #sun. On old mine terrain. #kato #katowice #ontheroad #light #shadow #mirage

Post udostępniony przez Gabriel Paździor (@gabrielpazdzior)

 

Final one fron #city of #żywiec. #buildings #oldtown #town #architecture #red #flowers

Post udostępniony przez Gabriel Paździor (@gabrielpazdzior)

 

#fountain #water #monument #stone #fish #lady #female #poland &#city #wisła

Post udostępniony przez Gabriel Paździor (@gabrielpazdzior)

 


<8>