Kamera na statywie w profesjonalnej klatce z akcesoriami
źródło: unsplash.com, autor: Matteo Bernardis

Zasady montażu. Emocje ponad wszystko

Wracam do moich wpisów o montażu, z naciskiem na jedną z najtrudniejszych do zachowania zasad. Oto zasada zachowania emocji. W mojej serii o zasadach montażu brakuje jednej z najważniejszej, jeśli nie najważniejszej wytycznej. Ta zasada ma wiele odmian choć zna się ją zazwyczaj pod nazwą:
Zasady zachowania emocji.
Mówi ona generalnie o konieczności zachowania wiarygodności w postępowaniu aktorów, o zachowaniu wiarygodności w procesie tworzenia narracji w filmie. Co ważne nie muszą to być aktorzy jako ludzie, bo pamiętajmy, że bohaterem (i antagonistą) nie musi być zawsze człowiek. I choć zasada jest związana z opowiadaniem historii, nie znaczy że nie można jej zachować w innych formatach i formach. Patrz dokument, reportaż, formy informacyjne. Niestety nie jest to zasada łatwa do sprecyzowania, jak np. trójpodział kadru, czy też zasada nie łamania osi montażowej. To oczywiście pochodna skomplikowania języka filmu, w którym niemal każdy element ma znaczenie. Polecam w takiej sytuacji zgłębianie języka emocji człowieka i percepcji ludzkiego umysłu, serca. Tylko dobra znajomość mechanizmów psychologicznych pozwoli tę zasadę zachować. Ważna jest przy tej zasadzie gradacja napięcia, którą kreujemy obrazem. Tę niestety często łatwo załamać, co mówię z własnego doświadczenia. Wskazówka. Oglądać swoje produkcje „na świeżo”, np. po dniu, po tygodniu, jeśli tylko pozwala na to czas, budżet i nasza włana dyspozycja.      

You may also like...

You cannot copy content of this page