Zbliżenie na obiektyw filmowy lub fotograficzny
źródło: unsplash.com, autor: Jorge Salvador

„House of Cards”… w Kato. Analiza ujęć

Przymierzam się do wykonania projektu, pod enigmatycznym pseudonimem „«House of Cards»… w Kato”. Jako przedprodukcyjną przymiarkę do niego prezentuję Wam i sobie analizę materiału wyjściowego, którym jest intro do serialu „House of Cards”. Nie twierdzę, że w ostatnim podejściu będę się trzymał wszystkich ustaleń tu poczynionych co do joty. Jednak by utrzymać całość w tonie oryginału na pewno trzeba pozostać w poniższych ryzach.

Liczna ujęć 37

Całość sekwencji otwierającej „House of Cards” to 37 ujęć (wersja oryginalna z 2013 roku, nie wydaje mi się, by się zmieniła w późniejszych sezonach poza nazwiskami aktorów). Są one cięte pod muzyczny utwór i poddam je poniżej analizie. Na koniec całość to minuta i trzydzieści dwie sekundy (1:32). Adnotacja. Należy zaznaczyć, że intro to ujęcia totalne, lub inaczej dalekie, czasami ogólne lub pełne. Ponieważ bohaterem sekwencji jest miasto nie można właściwie mówić o zbliżeniach lub detalach. Patrz, rodzaje planów filmowych np. tutaj. 1. Panorama miasta, ruch kamery – zbliżanie, charakterystyczny monument Waszyngtona, dominujący element niebo, 2. Panorama miasta, ruch kamery – zbliżanie, element charakterystyczny ulica i Kapitol, niebo w połowie kadru, 3. Ujęcie na ulicę, ruch kamery – lewo na prawo, element charakterystyczny krata na pierwszym planie, ruch samochodów, 4. Ujęcie na kolorowe budynki mieszkalne, ruch kamery – zbliżenie, 5. Ujęcie na miejskie skrzyżowanie, ruch kamery – delikatne lewo na prawo, 6. Ujęcie na ruchliwą ulicę, ruch kamery – zbliżanie, element charakterystyczny kopuła Kapitolu i widoczna, dominująca zieleń miejska, 7. Ujęcie na łuk, ruch kamery – góra dół, element charakterystyczny flagi na tle nieba, 8. Ujęcie odsłaniające, ruch kamery – prawo na lewo, pierwszy plan łuki architektoniczne, drugi plan fasada z portykiem, zachodzące słońce, 9. Ujęcie w szerokim kadrze, ruch kamery – wznoszenie, na pierwszym planie rośliny, na drugim pomnik, w oddali monument Waszyngtona, ważne zachodzące słońce, 10. Ujęcie na pomnik, charakterystyczna flara, duży kontrast z niebieskim niebem, 11. Ujęcie na pomniki lwów, ruch kamery oddalenie, 12. Ujęcie na fontanny, ruch kamery – wznoszenie, charakterystyczna tablica na pierwszym planie, w oddali zabudowania i zieleń, 13. Ujęcie na front budynku, ruch kamery – oddalanie, wstępujący na fasadę cień, 14. Duplikat 13. ujęcie z kadrem przesuniętym na lewo, 15. Ujęcie panoramiczne, ruch kamery z lewej na prawo, cień wstępujący na pomnik w centrum kadru, ruch dookoła, 16. Ujęcie panoramiczne, ruch kamery – z lewej na prawo, plac odbicie słońca w oknie budynku, 17. Ujęcie panoramiczne, ruch kamery – z lewej na prawo, pomnik na pierwszym planie, zaczyna zapadać zmrok, 18. Ujęcie panoramiczne, ruch kamery – z prawej na lewo, charakterystyczny element filary mostu, ruch samochodowy i światła komunikacji miejskiej, 19. Kontynuacja ujęcia 18. semi detal, element charakterystyczny kopuła w tle, 20. Ujęcie na fasadę budynku, duże okna, flaga na pierwszym planie, zapada zmrok, 21. Ujęcie panoramiczne, ruch kamery – statyczna, panorama miasta z monumentem  Waszyngtona w centrum kadru, 22. Ujęcie na rzekę, ruch kamery – z lewej na prawo, pierwszy plan wypełniony beczką, 23. Ujęcie przez rzekę na kompleks industrialny, ruch kamery – zbliżenie, zapada zmrok, charakterystyczny czerwony napis, 24. Ujęcie szerokie na nocną panoramę miasta, ruch kamery – zbliżanie, pojawiają się miejskie światła, 25. Detal na ulicę miasta, ruch kamery – wznoszenie, noc wyraźne światła i ruch samochodów, 26. Kontynuacja ujęcia 25. 27. Kontynuacja ujęcia 25.,26. Wysoka perspektywa, ruch kamery –  z lewej na prawo, panuje już praktycznie noc, 28. Ujęcie detal na głowę posągu lwa, jest noc, wyraźna poświata księżyca podróżująca po górnej części kadru, 29. Kontynuacja ujęcia 28. ruch kamery wznoszenie z lewej na prawo z uwzględnieni 45 stopni, widać gwiazdy, 30. Ujęcie na trakcję kolejową, ruch kamery – wznoszenie, w oddali kopuła Kapitolu, przejeżdża pociąg, 31. Kontynuacja ujęcia 30. z akcentem na kopułę, 32. Ujęcie detal na pomnik, ruch kamery – zstępujący, na pierwszym planie pomnik, kopuła Kapitolu na drugim planie, 33. Ujęcie panorama, ruch kamery – z lewej na prawą stronę, wyraźne kolory nocnego miasta, 34. Detal na pomnik, ruch kamery – delikatne oddalenie, pomnik na pierwszym planie, 35. Ujęcie panorama na trakcję komunikacyjną, ruch kamery – oddalenie, wznoszenie, intensywny ruch samochodów, 36. Ujęcie finalne na Kapitol, ruch kamery – oddalenie, noc, wyraźna tafla wody, pojawia się logo, 37. Panorama na miasto, ruch kamery – oddalenie, noc, przejście przez ciemność.

You may also like...

You cannot copy content of this page